Ochrana osobných údajov

1. Organizácia PROefekt KOŠICE o.z., so sídlom Gerlachovská 3, 040 12, Košice, IČO 42100429, (ďalej len „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie dopytu z kontaktného formulára.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom. Osobné údaje pre tohto správcu nespracúvajú ďalší spracovatelia. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

4. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@proefektkosice.sk.

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky proefektkosice.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Zber cookies môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Viac informácii k súborom cookies nájdete v sekcii Súbory ookies.