Najbližšie preteky: Cesta 27.07.2024, M SR časovka jednotlivcov; mládež, Prešov SK

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.

Náš tím