Najbližšie preteky: Dráha 01.07.2022 - 03.07.2022, M SR dráha vytrvalostné disciplíny,, Prešov

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy.