O klube

Sme športový klub pre mládež, zameraný na horskú a cestnú cyklistiku. Venujeme sa deťom od 8 rokov s cieľom vychovať zdravých ľudí, ktorí si vedia efektívne zorganizovať svoj voľný čas, cieľavedome na sebe pracovať a pobiť sa o svoje úspechy. Podporujeme mladých ľudí s vynikajúcou fyzickou kondíciou a schopnosťou budovať medziľudské vzťahy. Podarilo sa nám vyhľadať a získať niekoľko talentov, ktoré cieľavedome pripravujeme na vstup medzi elitných pretekárov.

Naším cieľom je okrem prípravy úspešných cyklistov vštepovať našim zverencom lásku k cyklistike a športu všeobecne, ako aj poukazovať na dôležitosť športu pre zdravý duševný a fyzický vývoj človeka. Pretekári z PROefekt Košice sa celoročne zúčastňujú pretekov Slovenského pohára (SP) a Majstrovstiev Slovenska (MSR) , ako aj zahraničných najvyšších súťaží v CC (cestná cyklistika), XCO ( horská cyklistika ) , CX ( cyklokros ) a DC (dráhová cyklistika).

Prioritou nášho klubu je propagácia športu a jeho odvetvia - cyklistiky, ktorá vzhľadom na úspešné pôsobenie a fenomén Petra Sagana a jeho 3-násobný titul majstra sveta v cestnej cyklistike - nadobúda nevídanú popularitu. Ako klub očakávame prílev mladých talentov, zvýšenie povedomia o športe medzi obyvateľmi Košíc, ako aj celého Slovenska. Naším dlhodobým cieľom je zapojiť do tohto diania čo najviac cyklistov, predovšetkým zo skupiny rekreačných cyklistov a mládeže.

Predseda klubu a šéf tréner v jednej osobe Peter Szász: "Spájame oblasti, ktoré patria k sebe: šport, zdravie, tímového ducha, ambície a energiu. To všetko tvorí súčasť DNA cyklistického klubu PROefekt Košice.“

História klubu

Cyklistický klub vznikol v roku 2008 pod pôvodným názvom JUMP šport Košice. Pôvodný názov „Jump šport klub“ sa zmenil v roku 2015 na PROefekt Košice, kedy sa naplno rozbehla naša spolupráca s odborníkom v oblasti diagnostiky a tréningu, Jurajom Karasom – PROefekt.

Od začiatku činnosti sa klub vyznačoval nadštandardnými výsledkami najmä v horskej cyklistike, neskôr v cyklokrose a cestnej cyklistike. Pravidelne má zastúpenie medzi najlepšími cyklistami a reprezentantmi Slovenska. V roku 2013 klub rozšíril svoju členskú základňu o ďalšie talentované deti z východoslovenského regiónu, a to najmä z radov dlhoročných úspešných účastníkov Národnej cyklistickej súťaže v Košiciach.

V decembri 2013 získal klub štatút Centra talentovanej mládeže. Od roku 2014 sa klub zaradil medzi najvýznamnejšie cyklistické kluby na Slovensku, kde patrí svojimi výsledkami medzi najlepšie. Svoje postavenie potvrdzuje aj v súčasnosti, momentálne má v svojich radoch viacerých reprezentantov Slovenska v cyklistike, majstrov Slovenska, resp. víťazov Slovenského pohára.

K odchovancom nášho klubu patria: Jakub Jenčus (reprezentant SR U23), Florián Papcun (reprezentant SR U23) ale aj niekoľkonásobný majster Slovenska v XCE, Filip Sklenárik.

V rámci svojej činnosti klub organizoval viacero cyklistických podujatí: Majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike crosscountry, Slovenský pohár v cestnej cyklistike, Slovenský pohár v cyklokrose a Národnú cyklistickú súťaž pre Košice. Doposiaľ najväčším pretekom bola organizácia medzinárodnej súťaže MTB XCO kategórie C2 a MTB XCE Košice Jahodná. kategórie C3, s účasťou medzinárodnej stredoeurópskej špičky.